« מה ארגונים יכולים ללמוד מסודות האימפרוביזציה בג'אז? | Main | האם פרובוקטיביות לגיטימית ביצירתיות? – הומאז' לאדוארד דה בונו ודיאנה ורלינד »

02/06/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad