« האם פרובוקטיביות לגיטימית ביצירתיות? – הומאז' לאדוארד דה בונו ודיאנה ורלינד | Main | האם "כיף טהור" יכול לשנות התנהגות של עובדים? »

03/20/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.